- PCI Nanofug Premium – fuga nowej generacji
MASZ PROBLEM Z WYKWITAMI SOLNYMI W BUDYNKU – JEST NA TO ROZWIĄZANIE
Kwiecień 5, 2017
- PCI Nanofug Premium – fuga nowej generacji
Szkolenie i zawody o puchar ACO SANIER
Kwiecień 11, 2019

PCI Nanofug Premium – fuga nowej generacji

- PCI Nanofug Premium – fuga nowej generacji

PCI Nanofug Premium – fuga nowej generacji

Dzisiejszy rynek cementowych fug do płytek oferuje szeroką gamę zapraw spoinowych, spełniających najwyższe wymogi normowe i dlatego wydawać się może, iż nie sposób już wprowadzić na niego nowy, całkowicie innowacyjny produkt. Technolodzy firmy PCI Augsburg podjęli się jednak stworzenia takiego wyrobu, a efektem ich pracy jest fuga nowej generacji: PCI Nanofug Premium. Poniższy artykuł prezentuje główne wyróżniki tego produktu.

Bardzo zwarta struktura, zapewniająca niezwykle wysokie parametry wytrzymałościowe i techniczne

W stosunku do wymagań EN 13888 dla spoin klasy CG2 WA o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, szczelności oraz ścieralności, PCI Nanofug Premium posiada:

– ponad 3x niższą ścieralność,

– ponad 2x wyższą wytrzymałość na ściskanie, w tym po cyklach zarażania-odmrażania,

– ponad 2x niższą absorpcję wody po 30 minutach i ponad 3x niższą po 240 minutach.

2  - PCI Nanofug Premium – fuga nowej generacji

W przeciwieństwie do fug konkurencyjnych PCI Nanofug Premium odznacza się wysoką hydrofobowością nie tylko na powierzchni, ale także w całym przekroju spoiny. Dzięki temu także po wielu latach użytkowania pozostanie ona wysoce odporna na wnikanie szeregu typowych dla każdego gospodarstwa domowego zabrudzeń, jak np.: ketchup, kawa, herbata itd.

Trwałość kolorów, czystość i higiena

Zastosowanie szerokopasmowego półprzewodnika jakim jest ditlenek tytanu (IV) – TiO2) umożliwia wykorzystanie procesu heterogenicznej fotokatalizy na poziomie dwóch faz: ciekłej i gazowej.3  - PCI Nanofug Premium – fuga nowej generacji

Fotokatalizator TiO2, zawarty w zaprawie fugowej, zostaje pod wpływem promieniowania UV wzbudzony i w wyniku tego powstaje wysoce reaktywna cząsteczka aktywnego tlenu (O2), będąca katalizatorem procesu rozkładu zanieczyszczeń organicznych, gromadzących się na powierzchni spoiny. Proces ten ma charakter stały: powierzchnia spoiny ulega samooczyszczeniu (zabrudzenia organiczne, grzyby pleśniowe, bakterie).