- MASZ PROBLEM Z WYKWITAMI SOLNYMI W BUDYNKU – JEST NA TO ROZWIĄZANIE
NAPRAWY BETONU W SILOSACH I INNYCH KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH W TECHNOLOGII PCI
Kwiecień 5, 2017
- MASZ PROBLEM Z WYKWITAMI SOLNYMI W BUDYNKU – JEST NA TO ROZWIĄZANIE
PCI Nanofug Premium – fuga nowej generacji
Wrzesień 25, 2018

MASZ PROBLEM Z WYKWITAMI SOLNYMI W BUDYNKU – JEST NA TO ROZWIĄZANIE

- MASZ PROBLEM Z WYKWITAMI SOLNYMI W BUDYNKU – JEST NA TO ROZWIĄZANIE

Masz problem z wykwitami solnymi w budynku

jest na to rozwiązanie

– tynki renowacyjne MINERALIT RESTAURO

Farby KABE

 

  1. Wprowadzenie

Czynnikiem powodującym najwięcej zagrożeń dla obiektów budowlanych jest woda wszechobecna w sąsiedztwie każdej budowli, występująca w różnych postaciach (tj. opady deszczu, śniegu, mgły czy też wody gruntowe) oraz rozpuszczalne w niej sole. Woda wnikająca do ścian czy fundamentów nie jest obojętna chemicznie. Oprócz mogących się w niej znajdować agresywnych substancji wypłukiwanych np. z gruntu, woda taka zawiera pewne ilości roztworów chlorków, siarczanów i azotanów, które, na skutek nieskutecznie działających izolacji dostają się do zagłębionych elementów budynku a następnie, na skutek podciągania wilgoci przez pory (kapilary) materiału są transportowane do wyższych części obiektu. Dalszym etapem tego procesu jest powstawanie widocznych zawilgoceń, wykwitów solnych, przebarwień, łuszczenia się powłok malarskich czy też odpadania tynku, a jeżeli nie podejmie się odpowiednich czynności, prowadzących do destrukcji samego muru.

5  - MASZ PROBLEM Z WYKWITAMI SOLNYMI W BUDYNKU – JEST NA TO ROZWIĄZANIE

    Skuteczne przeciwdziałanie i renowacja wilgotnych i zasolonych murów jest procesem dość skomplikowanym związanym z koniecznością wyeliminowania przyczyny zawilgocenia, osuszenia murów a przede wszystkim usunięcia z nich szkodliwych soli. Skutecznym rozwiązaniem do usuwania zawartych w murze soli jest zastosowanie specjalnie opracowanych tynków renowacyjnych MINERALIT RESTAURO o potwierdzonej certyfikatem WTA zdolności akumulacji szkodliwych soli.

  1. Najważniejsze przyczyny zawilgocenia murów
  • Oddziaływanie wód gruntowych przedostających się do ściany na skutek braku lub uszkodzenia izolacji poziomych i pionowych.
  • Zawilgocenie przez wody napływowe
  • Działanie wód opadowych (zarówno pośrednie jak i bezpośrednie)
  • Zalanie na skutek awarii instalacji
  • Kondensacja wilgoci powstająca w wyniku niewłaściwej termoizolacji ścian, często w połączeniu ze złą wentylacja pomieszczeń

Temu stanowi rzeczy sprzyjać może także zastosowanie niewłaściwych materiałów do wcześniejszych napraw, zmiana sposobu użytkowania obiektu, zmiana poziomu wód gruntowych itp.

6  - MASZ PROBLEM Z WYKWITAMI SOLNYMI W BUDYNKU – JEST NA TO ROZWIĄZANIE